+90 (0212) 244 0271

Produkt Suche

BILLUR AKADEMIE

Aydınlatma Temel Terimler Sözlüğü

6 March 2018

  Ampul: (Fransızca: (une) ampoule) elektrik akımıyla temas ettiğinde akkor durumuna gelerek ışık yayan içinde argon gazı bulunan armut biçimli cam şişedir. Ampulün içinde çok ince biçimde tasarlanmış filaman adı verilen, genelde volfram tungsten metalinden yapılmış, iki ince destek çubuğu ile tutulmakta olan bir tel bulunur. Bu telden geçen elektrik akımı bu teli aşırı derecede ısıtır (yaklaşık 3000 °C) ve sonuç olarak tel ışık […]

İnceleyin

Led nerede kullanilir?

  Aydınlatma sektöründe tüm uygulamalarda kullanılabilir; Ofis aydınlatmalarında, • Sokak ve meydan aydınlatmalannda, • Bina dış cephe aydınlatmalannda, • Fabrika, üretim tesisi ve işyeri aydınlatmalarinda, • Park ve bahçe aydınlatmalarında, • Otoban ve yol aydınlatmalarinda, • Reklam amaçlı panolarin aydınlatmalarda, • Tarihi bina, köprü ve anıt aydınlatmalarında, • Toplu konutlarda site içi aydınlatmalarda, • Trafik […]

İnceleyin

Led’in Avantajlari

  Led Aydinlatma geleneksel aydinlatmaya göre bircok avantaji olan, uzun ömürlü, daha dayanakli, uzun sürede çok daha az maliyetli ve tasarruf sağlayan bir teknolojidir.   LED’in Avantajlarini genel olarak listeleyecek olursak: Uzun ömürlüdürler Enerji tasarrufu sağlar ve bakıma ihtiyaç duymaz. Cıva içermez, güvenilirdir. Çevre dostudur. Kızılötesi, UV radyasyonu yoktur, çevresel zararları yoktur, Kapsamlı voltajla çalışır. […]

İnceleyin

LED Lamba

  Işık yayan diyot lambası, ışık kaynağı olarak Işık yayan diyotlar (LED’ler) kullanan katı hal lambasıdır. “LED lambası” genellikle Organik ışık yayan diyotlar (OLED) veya polimer ışık yayan diyotlar (PLED) teknolojileri gibi, geleneksel yarı iletken ışık yayan diyotları ifade ederken OLED ve PLED teknolojileri henüz ticari olarak kullanılamaz. Özel ışık yayan diyotların ışık parlaklığı akkor ve yoğun floresan lambalarla karşılaştırıldığında, çoklu diyotlar daha çok birlikte kullanılır. LED lambalar birbiri ile değiştirilebilir […]

İnceleyin

IP Koruma Sınıfı Nedir?

  IP, Ingress Protection‘ın (Uluslararası Koruma Değerlendirmesi olarak da anılır) baş harflerinde oluşan bir kısaltmadır. IP koruma sınıfları Avrupa Elektro-Teknik Standartlar Komitesi (CENELEC) tarafından muhafazalı elektrik ürünlerinin çevresel şartlara olan dayanıklılığını standartlaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. Bir nesnenin katı cisimlere (toz, kum ve kir gibi) ve sıvılara karşı sahip olduğu korumasının ölçüsüne IP koruma sınıfı adı verilir. IP koruma derecesi bir ürünün dış etkenlere karşı dayanıklılığını belirtir. […]

İnceleyin